1) Fyra eller fem korts högfärg

Hej Chester.
Jag har övnings spelat i några år och tävlat några gånger. Vi har en klar indelning. Vi som spelar på dagen och de kunniga som spelar på kvällen. De flesta av de ”kunniga” tycks spela med 5 korts högfärgsöppning.

Finns det någon statistik vilkendera som är bättre?
Vilket föredrar du och varför?

Chester svarar

Du ställde en svår fråga.
Så gott som alla amerikanska spelare, franska och så vidare tycker att 5-korts högfärgsöppningar är "det enda rätta". Det blir lätt majoriteten av världens spelare. Frågar man Finlands spelare nr. 1. Kauko Koistinen vill han inte ta ställning.
Själv föredrar jag 4-korts högfärgs öppningar. Orsaker:
1) Då man öppnar med en klöver vet partnern vad det betyder.
2) Då man öppnar med en ruter vet partnern vad det betyder.
3) Då man öppnar med en hjärter eller en spader vet partnern vad det betyder. 
Inga ringa sägande bud. 
4) Då man har en gemensam 8-korts trumf är en 4-4 trumf bättre än en 5-3 trumf.
5) Man får oftare öppna med 1i högfärg och har en bättre stoppande inverkan på motståndarnas budgivning.
Argumenten för 5-kort "kommer jag inte ihåg". De är så vaga.