Fråga Chester

Den här sidan är för BridgeGillare, nuvarande och kommande. 

Om någonting med bridge konventioner, budgivning eller spelföring är oklart, kan du skicka frågan till vår långvariga bridgehövding, Chester. Med över femtio års erfarehet får du svaret hur han ser på saken.

Frågorna och svaren publiceras nere på denna sida. Kanske din fråga hjälper andra spelare också till bättre resultat. Frågorna behöver inte vara om invecklade konventioner, även självklara saker, som du är osäker om, får du ett svar på. 

Ditt namn publiceras inte om det inte är skrivet i zonen "Din fråga",

Skriv siffran 3 med bokstäver:

Frågor och svar