BRIDGEKLUBBEN PÅ HANDELSGILLET


Trots saneringen fortsätter vi vår mångåriga tradition, att spela bridge en gång i veckan.

Vi spelar på Börsklubben på torsdagar klockan 17.00 förutom på månadens första onsdag.

Också då på Börsklubben klockan 17.00.

Gillebröder övningsspelar samma dagar från 12.30 till 16.30 på Börsklubben. Övningsspelen är

mycket lärorika och förbereder för kommande tävlingsspel. Passar bra för intresserade att komma

och följa med budgivning och spelföring. Diskussionerna under och efter spelet är intressanta. 

Vi har 50 aktiva Gille-medlemmar och många av dem har spelat över 50 år bridge.

De senaste drygt tio åren har vi samspelat med Börsklubben och med Suomalainen Klubi.

Under saneringen spelar vi två gånger i månaden på måndagar hos Suomalainen Klubi.

Gillebröder, som är intresserade av bridge kurser eller deltagande i kvällstävlingar vänligen kontakta

Chester Blomstedt 0440 880070 / c-j@blomstedt.com eller

Johan Bergström 050 5810831 / johan.bergstrom@elisanet.fi 

Om ni är intresserade av övningsspelen kan ni också kontakta Roger Rajalin roger.rajalin@gmail.com