2) Tre Spader eller tre Klöver

BridgeGillaren frågar

Jag öppnar budgivningen med Pass – (Pass) -1 Spader- (Pass). Min hand (10 Hfp): Spader K, 10, 9, 3 Hjärter 2 Klöver A, Kn, 9, 3, 2 Ruter 7, 3, 2. Min tur att bjuda. Har lärt mej att alltid stöda partnern om möjligt. Men min Klöver är bra och längre än Spader.
Blir det alltså då 3 Spader eller 3 Klöver undrar jag nu?

Chester svarar 

3 Klöver lovar 10 hp, 5 klöverkort och 4 spaderkort.

Svaret beror på om ni använder konventionen Drury, med eller utan Drury á la Chester.

I detta specifika fall är handen för svag att tillämpa Drury i någon form. I Drury är kravet 10 – 11 hp, i Drury á la Chester exakt 10 hp.

Den beskrivna handen är så svag att jag skulle nöja mig med svaret 2 spader. Det finns personer med mera optimistisk läggning som bjuder 3 spader.

Regeln lyder också att man snabbast möjligt skall fastställa en högfärg med 8+ kort som trumffärg.

Detta bekräftar att budet skall vara i spader.